TRANSPORT ZMARŁYCH

W usłudze transportu zmarłych ZNICZ – usługi pogrzebowe K. Ptak proponuje Państwu:

  • odbiór zmarłego z domu rodzinnego, domu opieki, hospicjum, szpitala,
  • kondukty pogrzebowe na cmentarzu lub w innych miejscach do tego wyznaczonych,
  • kondukty pogrzebowe wyznaniowe z udziałem księdza,
  • kondukty pogrzebowe świeckie z udziałem mistrza ceremonii,
  • kondukty pogrzebowe z odprowadzeniem i modlitwą księdza do grobu.

Wykonujemy 24 h eksportację, czyli odbiór ciała zmarłego ze wskazanego przez Państwa adresu. Następnie ciało przewozimy do naszej chłodni, gdzie w dniu pogrzebu odbywa się ostatnie pożegnanie dla najbliższej rodziny zmarłego.

.

784-559-198