ADMINISTRACJA CMENTARZA

Zajmujemy się administrowaniem cmentarzy w Opolu lubelskim

W zakres prac utrzymaniowych, wchodzi : 
1. całoroczne utrzymanie alejek, parkingów i dróg, 
2. sprzątanie, odśnieżanie i utrzymywanie czystości na cmentarzach, 
3. wywóz nieczystości, koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów, prowadzenie ksiąg grobów i cmentarza, 
4. przygotowywanie grobów do pochówku, wykonywanie grobowców betonowych, kopanie grobów ziemnych,
5. kompleksowe usługi pogrzebowe i cmentarne, 
6. całodobowy kontakt telefoniczny, 
7. nadzór nad obsługą pogrzebów, 
8. nadzór nad ekshumacją zwłok, 
9. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem cmentarza, 
10. otwieranie i zamykanie bram cmentarzy